Een ziek kind opvoeden: zo doe je dat

Het is één van de meest uitdagende zaken die kunnen voorkomen in een mensenleven: een ziek kind. Jammer genoeg een situatie die voor heel wat landgenoten een dagdagelijkse realiteit is. Als ouder van een ziek kind komt de opvoeding van jouw kinderen met een aantal extra moeilijke keuzes. Je wilt een gewone opvoeding geven, maar de kans is groot dat dit door de ziekte niet altijd kan. Hoe pak je dat dan aan?

Zo normaal mogelijk

Het uitgangspunt bij de opvoeding van zieke kinderen is praktisch altijd: zo normaal mogelijk. Uiteindelijk is het ook de bedoeling dat bij eventuele genezing jouw kind naadloos zelfstandig kan participeren in de maatschappij. Dat betekent ook dat je als ouder zo hard mogelijk je best doet jouw kind te laten meedoen aan activiteiten die voor andere kinderen normaal zijn. Nu zijn er activiteiten waar jouw kind door een beperking ten gevolge van een ziekte of een handicap niet aan kan meedoen. Een typisch voorbeeld is participatie op school of in de sportclub. Als dat moeilijk loopt is het steeds vaker een mogelijkheid om speciale ondersteuning aan te vragen. Kindzorg aanvragen kan dan ook op diverse niveau’s. Scholen voor speciaal onderwijs die geïntegreerd zijn in reguliere scholen, kleine aanpassingen om een sportleven mogelijk te maken tot thuiszorg: wat hebben jij en jouw kind nodig?

 

Het vermijden van de verwenning

Een groot probleem bij chronisch zieke kinderen die daarbuiten geen beperking hebben is het leren gehoorzamen. Als ouder heb je, begrijpelijkerwijze, de neiging om veel toe te geven aan jouw kind. Een ziekte vergt veel van dat kleine lichaampje en medelijden leidt al snel tot een verwend kind. Net iets wat je moet vermijden bij zieke kinderen. Net deze groep moet immers mentaal sterk worden om de constante toevloed aan medicijnen en behandelingen te ondergaan. Ze moeten in andere woorden leren omgaan met tegenslag. Een duidelijke manier om dit te doen is om de ziekte niet op de voorgrond te plaatsen. Ook hij of zij moet op tijd naar bed, de rommel opruimen en naar de ouders luisteren.

 

De nodige hulp inschakelen

In sommige situaties is het te veel om als ouder alleen nog aan te kunnen. Zwaar zieke kinderen vereisen begeleiding die je niet altijd adequaat kunt geven. Het kan dan ook zowel voor het kind als voor jou een oplossing zijn om thuiszorg te overwegen. Kindzorg aanvragen is een activiteit waarvan de drempel sterk verlaagd is de laatste jaren.

 

Author: admin

Share This Post On